Mitjançant el conjunt d'activitats firals que van organitzar l'any passat, a Fira Amposta es va generar un volum de negoci per vendes directes de més de 1.400 milions de pessetes. Aquestes xifres són fruit de les dades facilitades pels expositors mitjançant les estadístiques que sistemàticament realitza Fira Amposta. Això permetn tenir informació del nivell de satisfacció dels expositors de cadascuna de les fires.

A aquest important volum de vendes s'han d'afegir les generades a partir de la celebració firal que segons diferents fonts pot arribar a duplicar el volum de vendes directes.

Tenint en compte aquestes dades econòmiques Fira Amposta podria generar un volum de transaccions econòmiques, tant directament com indirectament, d'uns 4.000 milions de pessetes. És innegable que moltes de les formalitzacions de compra, sobretot del sector d'automoció, es realitzen post-fira, en aquest cas la fira és utilitzada pel comprador com un aparador on pot trobar tota l'oferta del mercat, i prendre la decisió de compra uns dies després.

Com una altra dada important cal assenyalar que durant l'any passat van visitar el Pavelló Firal d'Amposta més de 120.000 persones de les quals més de la meitat corresponen a la Fira de Mostres.