DADES GENERALS
Data inscripció (dd/mm/aaaa):
Nom fiscal: CIF/NIF:
Domicili:
Població:     Codi Postal:     Província:
Telèfon:    Fax:    e-mail:    web:

Espai a contractar

Recinte exterior: metres: x 950 PTA*
Pavelló cobert amb estand modular (mòduls de 4x3 metres): x 99.500 PTA*
Dret d'inscripció: 10.000 PTA*

Serveis complementaris

Connexió elèctrica superior a 1.100W:
Qws x 3.000 PTA*
Valor superior a 200.000 PTA del material exposat: PTA
Altres serveis
Hostesses: Professionals:
   No professionals:

* Els preus no inclouen el 7% d'IVA
Text del rètol de l'estand:

Opció de liquidació de l'import total

Efectiu o xec barrat número:
   del banc o caixa:
Rebut bancari al compte número: - - -
Ingrès o transferència a favor del Patronat de Fires, compte 2073 0028 57 0110192527

  CATÀLEG GENERAL
  ** si les dades són les mateixes que les que heu entrat anteriorment, deixeu els camps buits
Nom **:
Empresa **:
Domicili **:    Codi Postal **:
Població **:    Comarca:   Província **:
Telèfons **:    Fax **:
Activitat:
Articles exposats:
Marques representades:

Rebre informació sobre la inserció publicitària al catàleg oficial:

Declaro/declarem conèixer i acceptar els punts de les Normes de Participació.