Fira de Mostres d'Amposta FIRA DE MOSTRES D'AMPOSTA
43a FIRA RAMADEA I DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
DEL 4 AL 8 DE DESEMBRE DE 2003
Fira Amposta
< Inici 
 Història
 Informació
 Estadístiques
 Guia del visitant
 Guia de l'expositor
 Edicions anteriors

Fira de Mostres d'Amposta, 43a Fira Ramadera i de Maquinària Agrícola. Del 4 al 8 de desembre de 2003

Estadístiques

Valoració global de la Fira de Mostres:

El 1992 i coincidint amb la Fira de Mostres d'aquell any, Fira Amposta va posar a la pràctica una idea que feia temps s'estava plantejant, la realització d'una enquesta als expositors. L'objectiu era aconseguir informació que permetés identificar les necessitats en serveis, fer una valoració del volum de negoci realitzat i, sobretot, avaluar el grau de satisfacció de l'expositor respecte a la Fira de Mostres.

Dintre d'aquesta filosofia de millora de la qualitat de l'activitat firal, Fira Amposta està participant, juntament amb les fires més importants de Catalunya associades a la Federació de Fires de Catalunya i amb el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, en la redacció del Manual de Qualitat per a la Implantació de la ISO 9000 a les fires catalanes.

El resultat de la darrera enquesta, realitzada al 2001 durant la 41ena edició de la Fira de Mostres, ens ha donat com a dada molt significativa l'augment del nivell de satisfacció de l'expositor envers la Fira de Mostres.

Valoració global de la Fira
Molt bé 4 Fira Amposta. Valoració global de la Fira
37
Regular 13
Deficient 2
No sap / No contesta 2


Objectiu de participació a la Fira
(més d'una resposta per enquesta)
Presentar novetats 11 Fira Amposta. Objectiu de participació a la Fira
Promocionar productes 20
Formalitzar comandes 7
Contactar amb nous clients 28
Prestigi/imatge d'empresa 22
Mantenir contactes amb clients actuals 15
No sap / No contesta 3

Ocupació exterior
Automoció 49% Fira Amposta. Ocupació exterior
Maquinària agrícola 21%
Nàutica 2%
Ramaderia 2%
Altres comerç 11%
Ent. Financeres 4%
Serveis 2%
Indústria 9%

Ocupació interior
Tractament d'aigua 1% Fira Amposta. Ocupació interior
Auxiliar agricultura 10%
Informàtica i telecomunicacions 5%
Institucions 9%
Hosteleria 2%
Serveis 5%
Tèxtil 14%
Energies renovables 2%
Cultura i educació 1%
Parament de la llar 16%
Immobiliàries i construcció 2%
Assegurances 2%
Alimentació 5%
Entitats financeres 2%
Altres comerços 24%