Fira de Mostres d'Amposta FIRA DE MOSTRES D'AMPOSTA
43a FIRA RAMADEA I DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
DEL 4 AL 8 DE DESEMBRE DE 2003
Fira Amposta
< Inici 
 Història
 Informació
 Estadístiques
 Guia del visitant
 Guia de l'expositor
 Edicions anteriors

Fira de Mostres d'Amposta, 43a Fira Ramadera i de Maquinària Agrícola. Del 4 al 8 de desembre de 2003

Història

L'origen de la Fira de Mostres d'Amposta, cal buscar-lo en l'antic mercat ramader. Alguns historiadors apunten que durant l'edat mitjana ja se celebrava, tot i que no fou fins a 1825 que es va oficialitzar.

Fira Amposta. Despatx del Real y Supremo Consejo al 1825 que autoritzava l'Ajuntament d'Amposta a celebrar una fira ramadera [feu clic per ampliar la imatge]Fira Amposta. Despatx del Real y Supremo Consejo al 1825 que autoritzava l'Ajuntament d'Amposta a celebrar una fira ramadera [feu clic per ampliar la imatge]
Despatx expedit pel Real y Supremo Consejo (1825) que autoritzava l'Ajuntament d'Amposta a celebrar una fira ramadera durant els sis últims dies de cada mes de juliol (Archivo Histórico Nacional)

Al llarg dels anys, la Fira va anar canviant de dates fins que va quedar fixada al desembre, durant les Festes de la Puríssima. Rellançada al 1960 com a Fira Ramadera i de Maquinaria Agrícola, la fira ha conservat les seves arrels gràcies a I'impuls de ramaders locals com ara Secundino Tomás, Cándido Fosch o Vicent Valmaña.

En qualsevol cas, l'impuls inicial de la Fira Ramadera i de Maquinaria Agrícola el va donar Enrique Escrihuela, vinculat a la Germandat de Pagesos i Ramaders, entitat que va assumir-ne l'organització fins a 1978. En aquell moment va passar a mans de la Cambra Agrària. El 1984, l'impuls de professionalització va culminar amb el traspàs a l'Ajuntament, que, dos anys més tard, en va assumir l'organització mitjançant el Patronat de Fires, Festes i Turisme.

Des de la seva creació, la fira havia conegut fins a 8 ubicacions diferents: els sequers de Carvallo, l'lnstitut, les Escoles, les instal·lacions i els magatzems de la Cambra Arrossera, el Castell, el Sindicat Arrosser i els magatzems del transportista Tomàs Pérez. Coincidint amb la XXV edició de la Fira, es va inaugurar el Pavelló Firal, el segon de la província de Tarragona (després del de Reus).

Amb les noves instal·lacions, va produir-se el pas definitiu per la professionalització de la mostra. Com a culminació d'aquest procés, el 1986 es va crear Fira Amposta, que des d'aquell moment havia d'assumir I'activitat firal de la ciutat. Conseqüentment es plantejaven nous reptes, com I'organització de salons monogràfics al marge de la Fira de desembre. Des de la construcció del Pavelló Firal, Fira Amposta ha organitzat 102 fires, 16 d'àmbit multisectorial i 86 de monogràfiques 1.

Saló de la Infància i la Joventut 2 Celebrat ininterrompudament des de 1987
Saló Nàutic 1989 i 1990
Tot Nuvis Terres de l'Ebre 1998, 1999, 2000 i 2001
Mercat Mensual del Vehicle d'Ocasió Celebrat ininterrompudament des de 1987
Mercat del Cavall Des de 1996
Fira de Caça i Pesca 1996
Expo Gran 3 1996 i 1997

1 Fins maig de 2001

2 Fira Amposta va organitzar les edicions de 1987, 1988 i 1989. Posteriorment, l'organització del Saló de la Infància i la Joventut fou assumida per la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta

3 A partir de I'any 1987, i a petició del Consell Comarcal del Montsià, l'Expo-Gran va convertir-se en una mostra itinerant pels diferents pobles de la comarca.