Fira de Mostres d'Amposta (inici)

Mobiliari i elements extra

 dades generals
Data inscripció (dd/mm/aaaa):
Nom fiscal:    CIF/NIF:
Domicili:
Població:    Codi Postal:    Província:
Telèfon:    Fax:    e-mail:
Sol·licita a Fira Amposta els serveis de mobiliari i elements en règim de lloguer durant la celebració de la fira
 quantitat  concepte  preu (€)
Butaca 34
Cadira director 20
Cadira 8
Tamboret 18
Moble prestatgeria 34
Prestatge recte 1x0,25 14
Prestatge inclinat 1x0,25 16
Vitrina 1x0,50x2,5 106
Vitrina 1x1x2,5 125
Taula despatx 34
Taula centre 23
Taula rodona 86cm 26
Taula rodona 115cm 33
Taula rectangular 100x80 30
Porta 42
Despatx 2x2 sense llum 153
Despatx 2x3 sense llum 190
Despatx 3x3 sense llum 226
Despatx semi-acristallat 2x2   188
Despatx 2x1 135
 quantitat  concepte  preu (€)
Taulell 1x1x0,5 69
Taulell vitrina 95
Frigorífic 58
Moble opuscles 27
Peanya 0,50x0,50x0,50 39
Peanya 1,10x0,60x0,40 55
Moqueta/m2 4
Cendrer 20
Penjador roba 25
Focus quars 300W 34
Focus quars 500W 37
Presa corrent II 1.100W 36
Presa corrent II 2.200W 38
Presa corrent II 3.300W 40
Presa corrent II 4.400W 51
Presa trifàsica fins 4 Kw 63
Per cada 1Kw de més 19
Punt endoll II fins 1Kw 14
Punt endoll III fins 1Kw 24
Tubillum 2x58W 48