Facebook Fira Amposta Twitter Fira Amposta App de Fira Amposta. Versió Android

normes de participació

DATA, HORARI I LOCALITZACIÓ

La Fira de Mostres d'Amposta, se celebrarà del 5 al 8 de desembre de 2015.

La Fira estarà oberta al públic de les 11 hfins les 14 h i de les 16 h a les 21 h.

Els expositors hi tindran accés 30 minuts abans de l'horari d'obertura si ensenyen l'acreditació. La Fira es reserva el dret de modificar l'horari si ho considera oportú.

 

INAUGURACIÓ

L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 5 de desembre a les 12 hores, per aquest motiu els estands hauran d'estar acabats a les 9 hores de l'esmentat dia.

 

SOL·LICITUD D'ESPAI I DE SERVEIS

Emplenar la sol·licitud d'inscripció és condició indispensable per poder participar en la Fira de Mostres, on s'han d'especificar totes les dades referents a l'empresa sol·licitant i les corresponents a la seva participació d'acord amb les previsions d'ocupació d'espai.

Les rebudes abans del dia 15 d'octubre tindran opció a la reserva d'espai ocupat a l'edició anterior , sempre d'acord amb els criteris que s'estableixin des del Comitè Organitzador vers una possible sectorització. Les sol·licituds rebudes fora d'aquest termini seran ateses en funció de l'espai disponible.

El Comitè Organitzador podrà seleccionar les empreses expositores, així com l'adjudicació de l'espai que consideri oportú o canviar-ne la situació per atendre millor la distribució dels sectors representats i determinar si s'ajusten o no a les condicions establertes. Es reserva en tot moment el dret d'admissió.

El termini de presentació de sol·licituds de participació s'acabarà el 14 de novembre de 2015.

 

ADJUDICACIÓ D'ESPAI I FORMA DE PAGAMENT

L'adjudicació d'espai no serà efectiva fins que no s'hagi liquidat la totalitat de l´import, amb la totalitat dels serveis contractats. La distribució dels pagaments serà la següent:

1er pagament a l'adjudicació de l'estand (50%).

2on pagament abans de començar la Fira.

Les adjudicacions realitzades a partir de la data final d'admissió de les sol·licituds ( 12 de novembre ) devengaran l'import total per tots dos conceptes abans de començar la Fira.

Si no es fan efectius els pagaments en els terminis fixats, l'expositor no podrà instal·lar-se i perdrà la quantitat ja lliurada.

La renúncia per part de l'expositor a participar a la Fira una vegada satisfet algun import per l'espai reservat, no implicarà la devolució de la quantitat lliurada.

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

La Fira ofereix la possibilitat de contractar diferents serveis, mitjançant el full de contractació dissenyat per aquesta finalitat (mobiliari, elements decoratius, neteja,...) que podran sol·licitar abans del 14 de novembre. La tarifa de lloguers s'adjunta en la carpeta de contractació.

 

MUNTATGE I DESMUNTATGE

Els estands es podran començar a muntar a partir del dia 19 de novembre i hauran d'estar totalment acabats abans de les 14 hores del dia 4 de desembre. Es comptarà amb un servei de vigilància. La Fira no es responsabilitzarà de cap material que sigui dipositat en el recinte firal abans del dia 1 de desembre.

Es prohibeix la cessió o sotsarrendament d'estands o espais al recinte firal.

Queda prohibida l'exposició de productes que, per la seva naturalesa puguin molestar els altres expositors o el públic en general. En especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l'estat en què van ésser lliurats els estands.

L'exposició de productes queda limitada a l'interior de l'estand o de l'espai contractat, quedant prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.

El personal responsable de la Fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s'ajusten a les prescripcions reglamentàries.

El desmuntatge dels estands es podrà iniciar a partir de les 8 hores del dia 9 de desembre de 2015. Per a la retirada del material serà imprescindible emplenar el corresponent full de sortida autoritzat per l'organització.

No s'autoritza la sortida de mercaderies del recinte firal quan l'expositor tingui pendent alguna quantitat per qualsevol concepte en relació amb la participació a la Fira.

 

ASSEGURANÇA I SEGURETAT

En els preus de tarifa s'inclou una assegurança per a tots els expositors d'incendis i robatori, fins un valor màxim de material exposat de 1.202 €.

Els expositors que desitgin ampliar la cobertura del seu estand, tenen la possibilitat de contractar una ampliació amb la Corredoria d’Assegurances on Fira Amposta té contractada l’assegurança esmentada.

L'organització establirà durant la Fira, un servei de vigilància que tindrà major intensitat a la nit, en la zona exterior. Els participants es responsabilitzaran dels seus estands i instal·lacions durant les hores de visita. El servei de vigilància finalitzarà 24 hores després d'acabar-se la Fira.

S'exclou els danys per fenòmens atmosfèrics i/o climàtics i robatori als expositors situats al aire lliure. S'exclou furt per a tots els expositors.

 

PUBLICITAT I MEGAFONIA

Solament es permetrà la publicitat a l'interior de l'espai ocupat per l'expositor i no es permet cap mena de publicitat que vagi en contra de les disposicions legals i els bons costums, de caràcter polític o ideològic, o que es realitzi mitjançant demostracions que puguin afectar les persones expositores, els visitants, etc.

La Fira disposa d'un servei de megafonia general per a donar informació del certamen, així com per l'emissió de falques publicitàries, prèvia contractació amb l'empresa adjudicatària del servei. Es prohibeix utilitzar megafonia particular.

La Fira es reserva el dret de fotografia o filmar les instal·lacions i productes exposats per reproduir-los en les seves publicacions o mitjans de comunicació.

 

CATÀLEG OFICIAL

La Fira edita un programa-catàleg del certamen. La inscripció per als expositors és totalment gratuïta i es recolliran el màxim de dades referents a l'empresa, l'activitat, la situació al recinte, marques que representa, plànols generals, etc.

 

ORDRE INTERN I ACCEPTACIÓ

El Comitè Organitzador està autoritzat, en cas de força major, o per causes que l'obliguen en la seva actuació i de les quals no en sigui responsable, a ajornar, perllongar o suspendre la Fira.

Els expositors no podran deslligar-se del contracte ni reclamar compensacions per danys i perjudicis. Una vegada començada la Fira no es tornaran els lloguers.

La signatura de la sol·licitud d'inscripció implica que el/la peticionari/a accepta plenament aquestes normes de participació que, pel que fa a les persones expositores i en la part que els és d'aplicació, constitueixen el plec de condicions de la contractació.

 

INFORMACIÓ

Funciona una oficina d'informació de 10 a 13 i de 16 a 19 hores

Tel: 977 701 739 - Fax: 977 701 650.

E-mail

Amposta, setembre de 2014

 

Ajuntament d´Amposta (Fira Amposta) · Recinte Firal Terres de l´Ebre · C. Sebastià Juan Arbó, s/n
Tel. 977 701 739 · Fax 977 701 650 · fira@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

organitza
Fira AmpostaAjuntament d'Amposta

amb el suport de

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i OcupacióDiputació de Tarragona

entitat associada a

FEFIC, Federació de Fires de Catalunya